Пењање у Србији
Добродошли!
Други стуб
Article Index
Други стуб
Дијагоналка
All Pages

Попис смерови, с лева на десно (име, оцена, дужина, тип) :

1. Cinquecento VI-, 10м,

2. Пројекат (Чека Милицу да попне и да име) IV, 25м

3. Златник, V+, 30м, О

4. Ма нисам ја сека перса, VII+/VIII-, 25м, О

5. Сјај, VII-, 25м, О

6. Дијагоналка, VI, 65м, П

7. Diable, VII-, 25м, О


Опис - Дијагоналка

Дужина: 65 м                 Оцена: VI             Потребно: ОТП

Р1 - 30м, Р2 -35м  ;       Р1  VI,  Р2  IV-

Први пењачи : Синиша Вујић, Сана Зулић

Опремљеност смера: Р1 - 6 бл, Р2 - 2 бл

Опис смера: улаз по смеру "Ма нисам ја сека перса", до 3. болта. Одатле пречити десно (VI) ка изаразитој љусци и трећем болту смера "Сјај". Одатле наставити навише и удесно (1 бл), по изразитој дијагоналној рампи, ка сивкастком трбуху испод кога се налази вертикална пукотина. По пукотини и преко трбуха (V, 1 бл) до првог штанда. Други цуг се наставља обилазећи клоцу изнда штанда са десне стране. Са добре полице са које изразитим жљебом (IV-, 1 бл) на гребен. Њиме до места где гребен постаје положен (1 бл.)

Силаз: Десном страном низ сипар.