Пењање у Србији
Добродошли!
Други стуб
Article Index
Други стуб
Дијагоналка
All Pages

Попис смерови, с лева на десно (име, оцена, дужина, тип) :

1. Cinquecento VI-, 10м,

2. Пројекат (Чека Милицу да попне и да име) IV, 25м

3. Златник, V+, 30м, О

4. Ма нисам ја сека перса, VII+/VIII-, 25м, О

5. Сјај, VII-, 25м, О

6. Дијагоналка, VI, 65м, П

7. Diable, VII-, 25м, О