Пењање у Србији
Добродошли!
Ладне воде

Блок "Ладне воде" налази се изнад каменолома на улазу у клисуру, и представља ЈЗ стену малог Вукана.

По квалитету стене и естетском нивоу, највише се истиче истоимени смер "Ладне воде"(V+). Поред њега се у том блоку још налазе и класични смерови "Искушеника Душана"(VI-), "Маријин столп"(IV), "Алексина"(IV), "Миличин гребен"(IV/II-III), "Мали гребен"(III/III-), као и полуопремљени "29 алпиниста"(VI+), "2-тонаш"(VI).

 

No.  / Име смера / Тежина / Дужина / Тип

1. Миличин гребен,  IV/II-III / 200 м / Н
2. Мали гребен, III/III- / 50 м / Н
3. "2-тонаш", VI / 27 м / П
4. "29 алпиниста", VI+/ 60 м/ П
5. Пројекат, VII+ / 12м / топ
6. Ладне воде, V+/ 100 м / Н
7. Искушеника Душана, VI-/ 100 м / Н (непознато куда смер тачно пролази)
8. Маријин столп, IV / 100 м/ Н
9. Алексина, IV / 100 м / Н

На скици се налази топо опис амфитеатра који се налази на горњој фотографији, између смерова 8 и 2.